Történet

INNOVÁCIÓ

 

Az innováció és létalapja valamint támogatása

 

Az innováció viszonylag új fogalom, Jedlik Ányos vagy Edison korában még nem használták, ezért ma legtöbben meghatározni sem tudják szabatosan, pedig egy öröktől fogva folytatott tevékenységről van szó.

 

Legtöbben idézik az OECD Frascati Kézikönyve szerinti meghatározást:

„A technológiai innováció: minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történő befektetéseket is, amely ténylegesen, vagy szándék szerint műszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet.”

 

A MAFE által megfogalmazott definíció rövidebb, egyszerűbb:

 

A (technológiai) innováció: valami (műszaki) újnak üzleti célból történő megvalósítási folyamata.

 

Valami új

 

Új az, amely nem ismert. Lehet, hogy létezett, létezik valahol, csak nem került nyilvánosságra. Fontos kérdés, hogy mekkora körben új. Egy csecsemőnek minden vicc új. Egy zárt pápua közösségnek, az űrkomp is új. Egy kurbliműveknél, ahol régi gépeken esztergálnak, a számítógép vezérelte forgácsolás is új. Ezek újdonsága viszonylagos, jogi értelemben ezek az újítások, innovációjuk révén nagy haszon nem érhető el.

Abszolút új az, amely világszerte soha sehol semmikor sem került nyilvánosságra. Ez éppen a találmányoknál a szabadalmaztathatóság szükséges feltétele, melynek teljesülését hatóság állapítja meg. Ha az innováció tárgya találmány, akkor a szabadalom monopóliuma révén nagyobb haszon várható. Egy új szerzői mű (írás, zene, kép, film stb.) is lehet az innováció tárgya, ha az eredeti. Ez esetben a szerzői jogi oltalom biztosítja a monopóliumot.

 

Üzleti cél

 

Az OECD meghatározásban nem szerepel az innováció hajtóereje, ami az üzleti cél! Az üzleti cél pedig nem más, mint a haszonszerzés. Ebből következően a ráfordításoknak megfelelő idő alatt kisebbnek kell lenni, mint a bevételnek. Ez legbiztosabban akkor teljesül, ha az újdonsághoz világszerte garantált monopólium tapad.

 

Megvalósítási folyamat

 

Tevékenységeknek időben összerendezett logikai sora ez, amelynél a kiindulás az innovációk nagy többségében egy gondolati dolog (szellemi tulajdon; szabadalommal védett találmány, szerzői joggal védett mű) tárgyiasítása, majd kereskedelembe vitele, azaz prototípus elkészítése, eljárás, szolgáltatás kipróbálása, vizsgálata, finomítása, marketingje, technologizálása, gyártása, a termék, szolgáltatás árusítása.

 

 


FELHÍVÁS

 

2003. évi XC. törvény rendelkezik a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról.

Ennek értelmében a járulékfizetésre kötelezett cégek (2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok) befizetendő bruttó járuléka csökkenthető.

Ennek összegébe beszámít a közhasznú szervezetektől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység teljes költsége.

 

Az előirányzott összeget célszerű tehát a "Kutatási és Technológiai Innovációs Alap"-ba való járulékfizetés helyett a termék tényleges innovációjára fordítani, bevizsgálás, minősítés és fejlesztés formájában.

 

Ebben is segítséget tud nyújtani Laboratóriumunk.

Információért keresse kollégánkat!


2003_XC.pdf